Ogłoszenie o zamówieniu (roboty budowlane) - „Budowa budynku sanitariatów publicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

Ogłoszenie o zamówieniu (roboty budowlane) - „Budowa budynku sanitariatów publicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

  Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk ogłasza przetarg nieograniczony (roboty budowlane) na: „Budowę budynku sanitariatów publicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

Link do platformy eZamawiającego: https://gminadolsk.ezamawiajacy.pl