Podatek leśny od osób fizycznych

Wymagane dokumenty:

Podatnicy podatku leśnego – osoby fizyczne winni stosować następujące wzory formularzy:

  •  informacja o lasach

druk do pobrania - .pdf

  • dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

druk do pobrania  - .pdf

  • dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

druk do pobrania -  .pdf

 - dane pozostałych podatników

druk do pobrania - .pdf 

Dodatkowe informacje:

1.   Osoby fizyczne są obowiązane składać informację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego.

2.   Zgłoszenia wymagają czynności związane z nabyciem lub zbyciem gruntów leśnych.

3.   Podatek jest płatny w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

 

 

Pliki do pobrania