Podatek od nieruchomości osoby fizyczne

Wymagane dokumenty:

Podatnicy podatku od nieruchomości – osoby fizyczne winni stosować następujące wzory formularzy:

  •   informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

- druk do pobrania - .pdf

  •  dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

- druk do pobrania - .pdf

  •  dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

- druk do pobrania - .pdf

  • dane pozostałych podatników

- druk do pobrania - .pdf

Dodatkowe informacje:
  1. Osoby fizyczne są obowiązane składać informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego.
  2.  Zgłoszenia wymagają czynności związane z nabyciem lub zbyciem nieruchomości, rozpoczęciem użytkowania budynku, zmianą sposobu wykorzystywania budynku lub gruntu (np. na działalność gospodarczą).
  3.  Podatek jest płatny w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.
  4.  Do naliczenia podatku od nieruchomości obowiązuje Uchwała Nr XXXV/231/21 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 

Pliki do pobrania