Składanie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Składanie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

   Właścicielom i zarządcom budynków przypominamy o powstałym w dniu 1 lipca 2021 roku obowiązku składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

   Celem stworzenia ww. bazy jest poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji substancji powodujących smog.

   Na złożenie deklaracji właściciele lub zarządcy będą mieli:

  • 12 miesięcy w przypadku budynków już istniejących;
  • 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw w przypadku nowo powstałego obiektu (tj. 14 dni od otrzymania decyzji na użytkowanie budynku).

   Deklarację określającą źródła ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych można będzie składać w dwojaki sposób:

  • w formie elektronicznej, czyli przez Internet - jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób: oprócz tego, że umożliwia to oszczędność czasu, niewątpliwą zaletą jest również to, że deklarację można złożyć nie wychodząc z domu;
  • w formie papierowej - wypełniony dokument można będzie wysłać listem albo złożyć osobiście we właściwym Urzędzie (zgodnie z lokalizacją budynku).

   Deklaracje w formie elektronicznej można wypełniać po adresem: https://ceeb.gov.pl, logując się przy pomocy Profilu Zaufanego.

Pliki do pobrania