Szkody spowodowane przez suszę w uprawach rolnych

Szkody spowodowane przez suszę w uprawach rolnych

   Urząd Miasta i Gminy Dolsk informuje, że wnioski o oszacowanie szkód spowodowanych przez suszę w uprawach rolnych należy składać wyłącznie drogą elektroniczną poprzez aplikację: https://aplikacje.gov.pl/app/susza

   Logując się do aplikacji producent rolny, korzystając z własnego Profilu Zaufanego, określa zakres i stopień strat spowodowanych przez suszę w uprawach rolnych w swoim gospodarstwie. Wprowadzane dane są automatycznie weryfikowane przez aplikację z danymi będącymi w posiadaniu odpowiednio:

  1. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie upraw rolnych zgłoszonych do wniosku o dopłaty bezpośrednie oraz danymi zawartymi w Systemie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt,
  2. Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach w zakresie zasięgu i zakresu suszy wynikającego z Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej.

   W aplikacji wygenerowany zostanie automatycznie protokół oszacowania szkód powstałych w wyniku suszy, jeżeli szkody wyniosą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym z ostatnich trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiła susza. 

   Producent rolny ma prawo do kilkukrotnego uzupełniania strat w poszczególnych uprawach w miarę ich obejmowania suszą wskazywaną przez System Monitoringu Suszy Rolniczej – do momentu potwierdzenia ostatniego zgłoszenia poprzez podpisanie wniosku Profilem Zaufanym. Podpisanie wniosku uruchamia proces generowania protokołu strat w gospodarstwie rolnym, który przekazywany jest w następnej kolejności do zatwierdzenia przez Wojewodę i uniemożliwia dokonywanie dalszych zgłoszeń. 

Uwaga!
KORZYSTANIE Z APLIKACJI JEST MOŻLIWE WYŁĄCZNIE PRZY UŻYCIU PROFILU ZAUFANEGO. 

   Wszelkie informacje wraz z instrukcją aplikacji dostępne są również na stronie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego: https://www.poznan.uw.gov.pl/szkody-w-rolnictwie/szkody-w-rolnictwie-2022