Tydzień Bibliotek

Tydzień Bibliotek

   W dniach 8-15 maja 2022 roku po raz dziewiętnasty Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje Tydzień Bibliotek – ogólnopolski program promocji czytelnictwa i bibliotek. Ma on na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa. 

   Tegoroczna edycja Tygodnia Bibliotek 2022 odbywa się pod hasłem „Biblioteka – świat w jednym miejscu”.

   Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą skierowaną dla dzieci i młodzieży.

Tydzień Bibliotek - plakat