Wniosek o wydanie zaświadczenia o wyznaczeniu obszarów zdegradowanych, obszarów rewitalizacji i specjalnej strefy rewitalizacji

Informacje:

Wniosek należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami w kolorze czarnym lub granatowym.
W przypadku gdy pole zostaje puste wpisać „nie dotyczy”.
 

Opłaty:

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zm.), załącznik do ustawy część I, pkt 21:

a)    za wydanie zaświadczenia – 17 zł.

b)    postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia nie podlega opłacie skarbowej.

 

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miasta i Gminy Dolsk,

Plac Wyzwolenia 4,

63-140 Dolsk.

 

tel. (0-61) 28 25 001, w 43

 

Termin załatwienia sprawy:
  •    do 7 dni
Tryb odwoławczy:
  •   od zaświadczenia nie przysługuje;
  •   od postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia przysługuje stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu pośrednictwem Burmistrza miasta i Gminy Dolsk, w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.
Dodatkowe informacje:

1)    w przypadku braku obowiązującego planu zagospodarowania wydaje się postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia;

2)    o wydanie zaświadczenia może wystąpić osoba fizyczna i osoba prawna.

 

 

Pliki do pobrania