Wsparcie finansowe w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”

Wsparcie finansowe w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”

   Informujemy, że złożony przez Gminę Dolsk do Wojewody Wielkopolskiego wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” został rozpatrzony pozytywnie.

   W ramach projektu w Szkole Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Dolsku zostanie doposażona stołówka szkolna oraz kuchnia.

   Całkowity planowany koszt realizacji zadania wynosi 100.213,26 zł.

   Przyznana kwota wsparcia finansowego to 80.000,00 zł.

   Wysokość wkładu własnego to 20.213,26 zł.