Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków

I Podstawa prawna

Obowiązek informacyjny zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

II Wymagane dokumenty

Wypełniony formularz zgłoszenia.

III Opłaty

Zgłoszenie nie podlega opłacie skarbowej.

IV Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

Pliki do pobrania