Aktualne informacje dotyczące ASF na terenie powiatu śremskiego

Aktualne informacje dotyczące ASF na terenie powiatu śremskiego

   W związku z dodatnim wynikiem badania dzika w kierunku afrykańskiego pomoru świń z dnia 12 maja 2023 r. z terenu powiatu śremskiego, Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje, że od dnia 6 czerwca 2023 r. następuje zmiana regionalizacji dotycząca występowania stref ASF na podstawie Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2023/1080 z dnia 2 czerwca 2023 r. zmieniające załącznik nr I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2023/594 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń.

W związku z powyższym na terenie powiatu śremskiego od dnia 6 czerwca 2023 r. będą obowiązywały strefy z ograniczeniami I (niebieska), II (różowa), III (czerwona).

Link do rozporządzenia: https://eur-lex.europa.eu/...

Link do mapy: https://www.arcgis.com/...

Pliki do pobrania