Informacja dla kandydatów na ławników sądów powszechnych na kadencję 2024-2027

Informacja dla kandydatów na ławników sądów powszechnych na kadencję 2024-2027

   31 grudnia 2023 r. kończy się dotychczasowa czteroletnia kadencja ławników sądów powszechnych 2020-2023.

   Rada Miasta i Gminy Dolsk - na podstawie art. 160 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o  ustroju sądów powszechnych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 52 z późn. zm.) - do końca października wybierze ławników do Sądu Rejonowego w Poznaniu - Grunwald i Jeżyce i do Sądu Rejonowego w Śremie  na kadencję 2024–2027.

   Prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu w piśmie z dnia 31 maja 2023 r. - na podstawie art. 161 ww. ustawy - wystąpił do Rady Miasta i Gminy Dolsk o dokonanie wyboru ławników w następującej ilości:

  • do Sądu Rejonowego Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu:
    - 1 ławnik, w tym 1 do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.
  • do Sądu Rejonowego w Śremie:
    - 1 ławnik, w tym 0 do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

   Kandydatów na ławników Radzie Miasta i Gminie Dolsk mogą zgłaszać do dnia 30 czerwca 2023 r.: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy Dolsk.

NABÓR ZAKOŃCZY SIĘ 30 CZERWCA 2023 R.

Pliki do pobrania