Informacje ogólne

Informacje ogólne

   W dniu 4 stycznia 2023 roku Gmina Dolsk podpisała umowę z firmą SPINER GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA: ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań,  na realizację inwestycji pn. Rozbudowa budynku szkoły podstawowej o salę gimnastyczną wraz z częścią lekcyjno-szatniową, instalacją gazu i infrastrukturą towarzyszącą. Przewidywana wartość inwestycji wynosiła 9.500.000,00 zł. W wyniku procedury przetargowej wskazany wyżej wykonawca złożył ofertę na kwotę 5.988.870,00 zł.

   Wysokość dofinansowania wynosi tym samym 5.090.539,50 zł, co stanowi 85,00 % ostatecznej wartości inwestycji, będącej przedmiotem dofinansowania.

   Planowane zakończenie inwestycji to IV kwartał 2024 r.