06-08-2006 r. Wersja do wydruku  

INFORMACJA

 

 

dotycząca zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Ustawa z dnia 10 marca 2006r. Dz. U. z 2006 r., Nr 52, poz. 379)

 

 

 

 

1.      Producent rolny osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej , będąca posiadaczem gospodarstwa rolnego tj.1 ha fiz. ,lub 1 ha przelicz.

2.      Wniosek składany od 1 września do 30 września 2006r., w załączeniu faktury VAT – wszystko na wnioskodawcę.

3.      Faktury VAT wystawione na zakup oleju napędowego od 1 stycznia do 31 sierpnia 2006r.

4.      Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 0,45 zł na 1 litr oleju (limit zwrotu w 2006r., 86 litrów na 1 ha użytków rolnych x 0,45 zł = 38,70 zł).

5.      Stan posiadania lub współposiadania określony w ewidencji gruntów i budynków na dzień 1 kwietnia danego roku.

6.      Przy współwłasnościach (nie dotyczy małżonków) obowiązkowo pisemna zgoda wszystkich współwłaścicieli.

7.      Decyzje zawierające kwotę zwrotu limitu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wydaje się w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku.

8.      Wypłata kwoty zwrotu podatku akcyzowego przyznanego na podstawie decyzji następuje w terminie od 1 listopada do 30 listopada danego roku.

9.      Miejsce składania wniosku i wszelkie informacje -Urząd Miasta i Gminy Dolsk pokój nr 4 tel.061 2825001.


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - Urząd Miasta i Gminy Dolsk       Kontakt: umig@dolsk.pl
Ten serwis korzysta z plików cookies.       Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.