17-08-2012 r. Wersja do wydruku  

Zaproszenie na XXIV Sesję

 

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady MiG Dolsk zaprasza na XXIV Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk, która odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2012 roku o godz. 1100 w Sali widowiskowej w Dolsku z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad XXIII Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

4.      Przedstawienie informacji przez Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

5.      Rozpatrzenie projektów uchwał Rady dot.:

a)     określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta i gminy Dolsk,

b)     zgłoszenia sołectwa Drzonek do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”,

c)     zgłoszenia sołectwa Nowieczek do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”,

d)     zbycia nieruchomości położonej w Międzychodzie w drodze przetargu,

e)     zmiany budżetu miasta i gminy na 2012 rok,

f)       nabycia nieruchomości położonych w Dolsku ul. Śremskie Przedmieście.

6.      Wyrażenie opinii w sprawie likwidacji linii kolejowej 369 Mieszków – Śrem.

7.      Interpelacje i wnioski radnych.

8.      Wolne głosy i wnioski.

9.      Zakończenie obrad Sesji.

 

 

 

Przewodnicząca Rady

Miasta i Gminy Dolsk

 

Janina Pawełczyk


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - Urząd Miasta i Gminy Dolsk       Kontakt: umig@dolsk.pl
Ten serwis korzysta z plików cookies.       Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.