27-10-2020 r. Wersja do wydruku  

Komunikat – funkcjonowanie Urzędu Miasta i Gminy Dolsk

 

 

 

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiologiczną, mając na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 oraz mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców oraz pracowników Urzędu Miasta i Gminy Dolsk w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania Urzędu od 28 października 2020 r. do odwołania, wprowadzam zmiany w zakresie obsługi interesantów oraz sposobu funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy Dolsk.

 

Zmiana zasad funkcjonowania Urzędu będzie polegała na wykonywaniu zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom poprzez wyłączenie bezpośredniej obsługi interesantów. Wyjątek stanowią otrzymane wezwania lub zawiadomienia oraz uprzednie umówienie się telefoniczne na spotkanie z pracownikiem w zakresie spraw wskazanych w treści § 24 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1758 ze zm.), a dotyczących m.in.:

a)    rejestracji stanu cywilnego,

b)    ewidencji ludności i dowodów osobistych,

c)     budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego,

d)    ochrony środowiska,

e)    przebudowy lub remontu infrastruktury telekomunikacyjnej istniejącej w pasie drogowym drogi publicznej, lokalizowania infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym drogi publicznej, zajęcia pasa drogowego drogi publicznej w celu umieszczenia w nim infrastruktury telekomunikacyjnej lub prowadzenia robót w tym pasie dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej.

 

Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Dolsk będą udzielać informacji na temat realizowanych usług publicznych telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

Wszelkie dokumenty kierowane do Urzędu Miasta i Gminy Dolsk należy składać:

1)    za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) urzędu dostępnej na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP),

2)    za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Miasta i Gminy Dolsk, Plac Wyzwolenia 4, 63-140 Dolsk

3)    w formie papierowej - do urny przeznaczonej na korespondencję ustawionej na schodach prowadzących na piętro w budynku urzędu,

4)    za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: umig@dolsk.pl.

 

Korespondencja zwrotna będzie przesyłana adresatowi na podany przez niego adres korespondencyjny.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

a)    sekretariat Urzędu Miasta i Gminy Dolsk – tel. 61 28 25 001,

b)    Urząd Stanu Cywilnego w Dolsku – 61 28 25 001 w.37

 

 

Jednocześnie uprzejmie prosimy, by każda osoba przychodząca do Urzędu bezwzględnie przestrzegała obowiązujących zasad bezpieczeństwa, w szczególności:

1)   zasłanianie nosa i ust,

2)   dezynfekcja rąk – płyn do dezynfekcji znajduje się w holu przy wejściu do budynku urzędu,

3)   zachowanie 2-metrowej odległości od urzędników i pozostałych klientów urzędu.

 

 

 

Burmistrz

Miasta i Gminy Dolsk

 

/-/ Barbara Wierzbińska


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - Urząd Miasta i Gminy Dolsk       Kontakt: umig@dolsk.pl
Ten serwis korzysta z plików cookies.       Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.