02-12-2020 r. Wersja do wydruku  

Zaproszenie na XXVII Sesję

Rady Miasta i Gminy Dolsk

 

 

 

Przewodniczący Rady MiG Dolsk zaprasza na XXVII Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk, która odbędzie się w dniu 16 grudnia 2020 roku o godz. 13:00 i zarządza jej odbycie w zdalnym trybie obradowania poprzez system eSesja oraz Zoom z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.    Przedstawienie porządku obrad.

3.    Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

4.    Informacja Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.

5.    Rozpatrzenie projektów uchwał:

a)    w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk na lata 2021-2029,

b)    w sprawie budżetu miasta i gminy na 2021 rok,

1)    przedstawienie przez Burmistrza projektu uchwały wraz z uzasadnieniem,

2)    odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

3)    przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

4)    przedstawienie opinii właściwych komisji rady,

5)    przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie wniosków zawartych w opiniach komisji,

6)    dyskusja,

7)    przedstawienie i głosowanie poprawek i autopoprawek,

8)    głosowanie nad projektem uchwały budżetowej,

c)     w sprawie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miasta i Gminy Dolsk na rok 2021,

d)    w sprawie planu pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miasta i Gminy Dolsk na rok 2021,

e)    w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Dolsk na rok 2021,

f)      w sprawie planu pracy Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych Rady Miasta i Gminy Dolsk na 2021 rok,

g)    w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2020 rok,

h)    w sprawie udzielenia Powiatowi Śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej.

6.    Interpelacje i zapytania radnych.

7.    Wolne głosy i wnioski.

8.    Zakończenie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady

Miasta i Gminy Dolsk

 

/-/ Romuald Nawrot

 

 

 

Natomiast z treściami projektów uchwał, można zapoznać się w systemie eSesja, bezpośredni link:

 


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - Urząd Miasta i Gminy Dolsk       Kontakt: umig@dolsk.pl
Ten serwis korzysta z plików cookies.       Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.