20-10-2008 r. Wersja do wydruku  

Zaproszenie na XXVII Sesję

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady MiG Dolsk zaprasza na XXVII Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk, która odbędzie się w dniu 29 października 2008 roku o godz. 1100 w sali Urzędu Miasta i Gminy Dolsk z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie XXVII Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

2.      Przyjęcie protokołu z obrad XXVI Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

3.      Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

4.      Analiza oświadczeń majątkowych.

5.      Podjęcie uchwał w sprawach:

a)     program współpracy na 2009 rok miasta i gminy Dolsk z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego,

b)     ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych,

c)     opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dolsk,

d)     przekazania majątku jednostce organizacyjnej gminy,

e)     zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta i gminy na rok 2008,

f)       stawek dotacji przedmiotowych na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej,

g)     zmieniająca uchwałę w sprawie wyposażenia w majątek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dolsku.

6.      Wolne głosy.

7.      Zakończenie obrad.

 

 

 

Przewodniczący Rady

 

Zbigniew Kierzkowski


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - Urząd Miasta i Gminy Dolsk       Kontakt: umig@dolsk.pl
Ten serwis korzysta z plików cookies.       Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.