07-03-2011 r. Wersja do wydruku  

Zawiadomienie - wykaz kąpielisk

 

 

 

 

 

Zawiadomienie ws. sporządzenia wykazu kąpielisk na terenie miasta i gminy Dolsk z dnia 7 marca 2011 roku

 

 

 

Na podstawie art. 34a ust. 7 w związku z art. 34a ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (Dz.U. z 2005 roku Nr 239, poz. 2019 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk zawiadamia o wyłożeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 8 marca 2011 roku do 28 marca 2011 roku do wiadomości publicznej projektu Uchwały Rady Miasta i Gminy Dolsk w sprawie wykazu kąpielisk na terenie miasta i gminy Dolsk.

 

Zawiadomienie umieszcza się:

 

a)     na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Dolsk, Pl. Wyzwolenia 4, 63-140 Dolsk,

b)     na tablicy ogłoszeń w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dolsku, ul. Kościańska 8A, 63-140 Dolsk,

c)     na stronie internetowej miasta i gminy Dolsk pod adresem www.dolsk.pl,

d)     na tablicach ogłoszeń poszczególnych sołectw gminy Dolsk.

 

 

Projekt uchwały jest dostępny na stronie internetowej www.dolsk.pl oraz w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Dolsk, pok. nr 8, od poniedziałku do piątku w godz. od 900 do 1400.

 

Uwagi do projektu uchwały należy składać w Referacie Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta i Gminy Dolsk w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną usc@umig.dolsk.pl z podaniem imienia i nazwiska, danych adresowych lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu w terminie do 30 marca 2011 roku.

 

 

Pełny tekst projektu uchwały: PDF (33,9 kB)


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - Urząd Miasta i Gminy Dolsk       Kontakt: umig@dolsk.pl
Ten serwis korzysta z plików cookies.       Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.