GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Informacja o zwrocie podatku akcyzowego


Informacja o zwrocie podatku akcyzowego

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk informuje, że w terminie od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. należy złożyć odpowiedni wniosek wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w ramach limitu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla producentów rolnych.

 

Limit zwrotu podatku w 2020 r. wynosi:

100,00 zł x ilość użytków rolnych

oraz

30,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.
Opublikowano dnia 21-07-2020 r.