GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Informacja o terminie płatności III raty podatków


Informacja o terminie płatności

III raty podatków

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk przypomina, że dnia 15 września 2020 roku upływa termin płatności III raty podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz II raty podatku od środków transportowych za 2020 rok.

 

Jednocześnie przypominamy, że opłata od posiadania psa za rok 2020 wynosi 35,00 zł.

 

Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy:

Urząd Miasta i Gminy Dolsk

Plac Wyzwolenia 4, 63-140 Dolsk

58 9084 1013 0200 0143 2000 0001
Opublikowano dnia 07-09-2020 r.