GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Współpraca jednostki samorządu terytorialnego i organizacji społecznych...


Współpraca jednostki samorządu terytorialnego i organizacji społecznych...

 

 

 

W imieniu Stowarzyszenia Centrum PISOP zapraszamy organizacje pozarządowe do udziału w Konferencji pn. Współpraca jednostki samorządu terytorialnego i organizacji społecznych jako fundament budowania przyjaznego miejsca dla mieszkańców, która odbędzie on-line - 19 marca br. w godz. od 10.00 do 13.00.

 

Konferencja zainauguruje jednocześnie projekt pt. „WARNiK - Wielkopolska Akademia Rzecznictwa NGO i Kooperacji”, w ramach którego Centrum PISOP rozwijać będzie działania na rzecz efektywnej współpracy urzędu z organizacjami pozarządowymi.

 

Na zgłoszenia do udziału w konferencji organizatorzy czekają do 17 marca 2021 r.

 

Link do formularza zgłoszeniowego >>> https://docs.google.com/...

 

Informacje o projekcie >>> https://pisop.org.pl/...
Opublikowano dnia 17-03-2021 r.