GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Informacja o możliwości składania wniosków o udzielenie dotacji...


Informacja o możliwości składania wniosków o udzielenie dotacji na rok 2022

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk, informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie dotacji na realizację projektu w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na rok 2022, zgodnie z treścią Uchwały Nr XIII/94/11 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Dolsk w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu oraz uchwały Nr XIV/105/11 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 30 listopada 2011 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Dolsk w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.

 

O udzielenie dotacji może ubiegać się podmiot, o którym mowa w art. 3 oraz art. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1133), nie należący do sektora finansów publicznych i nie działający w celu osiągnięcia zysku, który na terenie gminy Dolsk prowadzi działalność sportową.

 

Termin składania wniosków upływa z dniem 30 września 2021 r.

 

Wnioski według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/94/11 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Dolsk w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Dolsk w godzinach pracy urzędu.

 

 

>>> POBIERZ <<<

 
Opublikowano dnia 13-09-2021 r.