Wniosek o wydanie zaświadczenia o uwarunkowaniach i kierunkach zagospodarowania przestrzennego w Studium

Wniosek o wydanie zaświadczenia o uwarunkowaniach i kierunkach zagospodarowania przestrzennego w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dolsk

I Opłaty

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zm.), załącznik do ustawy część I, pkt 21:

a)   za wydanie zaświadczenia – 17 zł.

II Termin załatwienia sprawy

Do 7 dni.

III Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

 

IV Uwagi

Wniosek należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami w kolorze czarnym lub granatowym.

W przypadku, gdy pole zostaje puste, wpisać „nie dotyczy”.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miasta i Gminy Dolsk,

Plac Wyzwolenia 4,

63-140 Dolsk.

 

tel. (0-61) 28 25 001, w 42

O wydanie zaświadczenia może wystąpić osoba fizyczna i osoba prawna.

 

Pliki do pobrania