Dofinansowanie do grobu wojennego

   Gmina Dolsk pozyskała środki finansowe z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego - Wydział Polityki Społecznej, na renowacje i utrzymanie grobów wojennych.

   W ramach tego działania dofinansowano postawienie pomnika śp. Stefana Kubiaka, który zamarł w 1918 roku w wyniku odniesionych ran podczas działań wojennych w czasie I wojny światowej.

   Pomnik za kwotę 8 487,00 zł wykonała firma Kamieniarska GRANIT – MAR z Kościana.

Dofinansowanie do grobu wojennego