Ludność w Gminie Dolsk w 2022 roku

Ludność w Gminie Dolsk w 2022 roku

   W roku 2022 na terenie Gminy Dolsk zameldowanych było łącznie 5 830 stałych mieszkańców, z czego najwięcej - 1 551 - w mieście Dolsk (stan na dzień 31 grudnia 2022 r.). Całkowita liczba mieszkańców w porównaniu z rokiem ubiegłym wzrosła o 9 osób, urodziło się 62 nowych mieszkańców Gminy Dolsk, w tym 30 dziewczynek i 32 chłopców.

   W roku 2022 w Urzędzie Stanu Cywilnego w Dolsku zarejestrowano 33 małżeństwa, z czego 13 były to śluby cywilne, a 20 - śluby konkordatowe, natomiast zmarło 52 mieszkańców Gminy Dolsk - w USC w Dolsku zostało zarejestrowanych 30 zgonów.

Pliki do pobrania