Zaproszenie na XLIV Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk

Zaproszenie na XLIV Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk

   Przewodniczący Rady MiG Dolsk zaprasza na XLIV Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk, która odbędzie się w dniu 15 czerwca 2022 roku o godz. 12:00 w sali widowiskowej w Dolsku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.
 5. Przedstawienie Raportu o stanie gminy Dolsk za rok 2021.
 6. Debata nad Raportem o stanie gminy Dolsk za rok 2021.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Dolsk wotum zaufania.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Dolsk absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
 10. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy Dolsk na 2022 rok,
  2. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk na lata 2022-2029,
  3. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Dolsku w drodze przetargu.
 11. Interpelacje i zapytania radnych.
 12. Wolne głosy i wnioski.
 13. Zakończenie obrad.

   Natomiast z treściami projektów uchwał, można zapoznać się w systemie eSesja, bezpośredni link: https://esesja.pl/185757.