Kampania antysmogowa

   Troszcząc się o zdrowie i życie Wielkopolan, rozpoczynamy kolejną kampanię informacyjną dotyczącą ochrony powietrza, w tym terminów wejścia w życie ograniczeń wynikających z tzw. „uchwał antysmogowych”.

Czytaj więcej: https://www.umww.pl/kampania-antysmogowa-2023 

Kampania antysmogowa

Kampania antysmogowa