Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadań publicznych w gminie Dolsk w roku 2023

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadań publicznych w gminie Dolsk w roku 2023

   Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadań publicznych w gminie Dolsk w roku 2023 w zakresie:

  • upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  • nauki, edukacji, oświaty i wychowania

Pliki do pobrania