Stypendia Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk przyznane!

Stypendia Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk przyznane!

   W dniu 8 sierpnia 2023 r. w sali widowiskowej w Dolsku, uczniom szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych za szczególne osiągnięcia w nauce wręczone zostały stypendia Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk.

   Zgodnie z treścią Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów stypendium ma motywować do ciągłego pogłębiania wiedzy oraz rozwijania swoich talentów i umiejętności.

Stypendia z rąk Pani Barbary Wierzbińskiej – Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk odebrali:

 • Jagoda Szymczak uczennica V klasy Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Dolsku,
 • Maja Gąsiorowska uczennica V klasy Szkoły Podstawowej im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bodzyniewie,
 • Emilia Jankowiak uczennica V klasy Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Dolsku,
 • Amelia Buchwald uczennica V klasy Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Dolsku,
 • Amelia Szczepaniak uczennica VII klasy Szkoły Podstawowej im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bodzyniewie, 
 • Władysław Bugała uczeń VIII klasy Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Dolsku,
 • Kacper Gmerek uczeń VIII klasy Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Dolsku,
 • Michalina Buchwald uczennica VIII klasy Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Dolsku,
 • Maria Marciniak uczennica VIII klasy Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Dolsku,
 • Alicja Pilarczyk uczennica VIII klasy Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Dolsku,
 • Nikodem Zyffert uczeń VIII klasy Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Masłowie,
 • Wiktoria Michalak uczennica III klasy Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Józefa Wybickiego w Śremie,
 • Piotr Stajkowski uczeń IV klasy Technikum nr 3 w Zespole Szkół Politechnicznych im. Powstańców Wielkopolskich w Śremie,
 • Wiktoria Łopatka uczennica II klasy VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • Grzegorz Mańczak uczeń IV klasy Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Józefa Wybickiego w Śremie, 
 • Maria Weber uczennica III klasy Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Józefa Wybickiego w Śremie.

   Podczas spotkania, Pani Burmistrz wręczyła również, przyznane na mocy Uchwały nr XLVII/299/18 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych, stypendia sportowe. Otrzymali je:

 • Kacper Furmanowski trenujący taekwondo ITF w UKS Taekwondo Dolsk, 
 • Marcel Jankowiak trenujący taekwondo ITF w UKS Taekwondo Dolsk,
 • Gabriela Mieloszyk trenująca taekwondo ITF w UKS Taekwondo Dolsk,
 • Zofia Szymańska trenująca taekwondo ITF w UKS Taekwondo Dolsk, 
 • Jagoda Wojtkowska trenująca taekwondo WTF w Klubie Sportowym Rapid Śrem.

   Pani Burmistrz wręczając stypendia gratulowała wiedzy, osobistych zdolności, dużej samodyscypliny oraz systematycznej pracy każdemu z wyróżnionych uczniów i zawodników. Był to także moment, by złożyć wyrazy szacunku i uznania obecnym na uroczystości rodzicom.

   W spotkaniu uczestniczyli także Pani Monika Gmerek i Pan Jacek Woroch – Radni Rady Miasta i Gminy Dolsk, a także wicedyrektorzy szkół podstawowych, do których uczęszczają wyróżnieni uczniowie.