Uroczystość nadania medali za długoletnie pożycie małżeńskie

Uroczystość nadania medali za długoletnie pożycie małżeńskie

   21 listopada 2023 roku Pani Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk Barbara Wierzbińska, spotkała się z Jubilatami, świętującymi w tym roku 50. i 60. rocznicę pożycia małżeńskiego.

   Witając przybyłych na uroczystość gości, Sekretarz Miasta i Gminy Dolsk Mirella Godawa złożyła wszystkim Jubilatom wyrazy szacunku i gratulacje, zwracając uwagę na doniosłość świętowania tej pięknej rocznicy. W spotkaniu uczestniczyła także Kinga Przykłota – Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Dolsku.

W uroczystości udział wzięli:

 • Państwo Genowefa i Zygfryd Bisz
 • Państwo Elżbieta i Tadeusz Ciachowscy
 • Państwo Krystyna i Mieczysław Ciszewicz
 • Państwo Teresa i Andrzej Dorsz
 • Państwo Czesława i Andrzej Ignaszewscy
 • Państwo Regina i Tadeusz Nowiccy
 • Państwo Barbara i Henryk Szymczak

  oraz
 • Państwo Halina i Jerzy Ciszewicz
 • Państwo Bolesława i Leon Wrotyńscy

  którzy w roku 2023 obchodzą 60. rocznicę pożycia małżeńskiego

   Pani Burmistrz odznaczyła Jubilatów medalami „Za długoletnie pożycie małżeńskie”, nadanymi przez Prezydenta RP oraz życzyła dalszych, długich i pogodnych lat wspólnego życia, w jak najlepszym zdrowiu oraz spełnienia jeszcze tych zamierzeń, które dotąd nie zostały zrealizowane. Pary małżeńskie otrzymały przygotowane z tej okazji listy gratulacyjne, bukiety róż oraz okolicznościowe upominki.

   Niespodzianką dla Jubilatów, która wzbogaciła uroczystość jubileuszu pożycia małżeńskiego był występ artystyczny, specjalnie przygotowany na tę okazję, przez przedszkolaków – grupę Tygryski z Przedszkola „Stokrotki” w Dolsku.