Wybory Sołtysów i członków Rad Sołeckich

   W dniach od 27 do 30 listopada 2023 r. w sołectwach Gminy Dolsk zostaną przeprowadzone wybory Sołtysów i członków Rad Sołeckich w związku z upływem z początkiem roku 2024 obecnej kadencji.

   Ogłoszenia o zebraniach zostały przekazane do wszystkich sołectw, a poniżej publikujemy zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 8 listopada 2023 r. określające termin poszczególnych zebrań wraz z porządkiem obrad.

Pliki do pobrania