Wykaz gruntów mienia gminnego przeznaczonych do dzierżawy w 2024 roku

Wykaz gruntów mienia gminnego przeznaczonych do dzierżawy w 2024 roku

   Stosownie do art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk podaje do publicznej wiadomości wykaz działek stanowiących własność Gminy Dolsk przeznaczonych do oddania w dzierżawę:

 

Pliki do pobrania