Aktualności

„Rubinowe gody”
„Rubinowe gody”
15 lutego 2024

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Dolsk i Teatr Komedia w Poznaniu zapraszają na komedię „Rubinowe gody” w dniu 9 marca 2024 r. na godz. 18:00 do...

Informacja o problemach z dodzwonieniem się do Urzędu
Informacja o problemach z dodzwonieniem się do Urzędu
21 lutego 2024

Z uwagi na poważną awarię centrali telefonicznej wraz z przyłączem telekomunikacyjnym, prosimy wszelkie sprawy kierować drogą emailową na adres...

Informacja o dofinansowaniu z WFOŚiGW
Informacja o dofinansowaniu z WFOŚiGW
19 lutego 2024

Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk informuje, że „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Dolsk na lata 2024-2027 z perspektywą na lata 2028-2031” dofinansowano dzięki wsparciu...

Wzmożony ruch kolumn pojazdów wojskowych
Wzmożony ruch kolumn pojazdów wojskowych
15 lutego 2024

Od 12 lutego 2024 r. na drogach niemal całego kraju odbywać się będzie zwiększony ruch pojazdów wojskowych, związany z ćwiczeniami STEADFAST DEFENDER-24 i DRAGON-24....

Informacja dla kandydatów na ławników sądów powszechnych na kadencję 2024-2027
Informacja dla kandydatów na ławników sądów powszechnych na kadencję 2024-2027
15 lutego 2024

Prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu na podstawie art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w gminie Dolsk na rok 2024
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w gminie Dolsk na rok 2024
14 lutego 2024

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.) Burmistrz Miasta...