Strzelanie o tytuł Króla Kurkowego

Miejscowość: Dolsk
Miejsce: Strzelnica Bractwa Kurkowego w Dolsku
Data: 5 czerwca 2022 r.
Organizator: Bractwo Kurkowe w Dolsku
Kontakt: Jan Ciszewicz, tel. 605 210 893