Informacja o dofinansowaniu z WFOŚiGW

Informacja o dofinansowaniu z WFOŚiGW

   Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk informuje, że „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Dolsk na lata 2024-2027 z perspektywą na lata 2028-2031” dofinansowano dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w formie dotacji w kwocie 6 150,00 zł.