Wykaz o przeznaczeniu do zbycia działki o nr 37/3 położonej w Rusocinie na rzecz użytkownika wieczystego

Wykaz o przeznaczeniu do zbycia działki o nr 37/3 położonej w Rusocinie na rzecz użytkownika wieczystego

   Stosownie do art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dolsk przeznaczonych do zbycia na rzecz użytkownika wieczystego:

Pliki do pobrania