Zaproszenie na LXI Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk

Zaproszenie na LXI Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk

   Przewodniczący Rady MiG Dolsk zaprasza na LXI Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk, która odbędzie się w dniu 24 stycznia 2024 roku o godz. 14:00 w sali widowiskowej w Dolsku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. w sprawie ustalenia zasad, na jakich sołtysom oraz Przewodniczącemu Samorządu Mieszkańców Dolska, będzie przysługiwała dieta,
  2. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Rusocin,
  3. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Mełpin,
  4. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Mszczyczyn,
  5. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Międzychód (Pinka),
  6. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Drzonek,
  7. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zakazu wykorzystania górotworu pod powierzchnią gminy dla magazynowania sprężonego CO2 wraz z domieszkami,
  8. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej zbadania sprawy przekazanej przez mieszkańców sołectwa Błażejewo w dniu 13.12.2023 r.
 6. Rozpatrzenie Apelu w sprawie reparacji, odszkodowań i zadośćuczynienia z tytułu strat, jakie Polska poniosła z powodu napaści Niemiec oraz późniejszej okupacji na terenie Gminy Dolsk.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Wolne głosy i wnioski.
 9. Zakończenie obrad.

   Natomiast z treściami projektów uchwał, można zapoznać się w systemie eSesja, bezpośredni link: https://esesja.pl/273496.

 

   Transmisje na żywo z obrad Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk, można obejrzeć na kanale live - serwisu YouTube wyszukując: Rada Miasta i Gminy Dolsk, dodatkowo przedstawiamy bezpośredni link do transmisji: https://www.youtube.com/@rmigdolsk/live.

Transmisja live rozpoczyna się zgodnie z wyznaczonym terminem obrad danej Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.