Ogłoszenie o postępowaniu zakupowym parafii pw. Św. Michała Archanioła w Dolsku

Ogłoszenie o postępowaniu zakupowym parafii pw. Św. Michała Archanioła w Dolsku

   W nawiązaniu do treści § 7 ust. 7 załącznika do Uchwały nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. informujemy o wszczętym przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Św. Michała Archanioła w Dolsku postępowaniu zakupowym mającym na celu wyłonienie wykonawcy zadania pn. „Gruntowny remont dachu XV-wiecznego kościoła parafialnego – farnego pod wezwaniem Św. Michała Archanioła w Dolsku”.

   W załączeniu do pobrania dokumenty dot. przedmiotowego postępowania:

Pliki do pobrania